България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Nebivolol-Teva 5 mg tablets х 30

Небиволол-Тева 5 mg таблетки х 30

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Nebivolol

Търговска марка, латиница

Nebivolol Teva

Търговска марка, кирилица

Небиволол-Тева

Лекарствен продукт

Tabs 5 Mg 30