България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Нервна система

Noepix®

Ноепикс

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

levetiracetam

Продукти на пазара

Ноепикс 500 mg филмирани таблетки x 30, Ноепикс 1 000 mg филмирани таблетки x 30