България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антиинфекциозни средства за системно приложение

Nystatin Actavis 500 000 IU tablets x 20

Нистатин Актавис 500 000 IU таблетки x 20

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Nystatin

Търговска марка, латиница

Nystatin Actavis

Търговска марка, кирилица

Нистатин Актавис

Лекарствен продукт

Tabs 500 K 20