България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Нервна система

Olanzapin Actavis 5 mg film-coated tablets x 30

Оланзапин Актавис 5 mg филмирани таблетки x 30

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Olanzapine

Търговска марка, латиница

Olanzapin Actavis

Търговска марка, кирилица

Оланзапин Актавис

Лекарствен продукт

Film C.Tabs 5 Mg 30