България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Нервна система

Olanzapin Actavis®

Оланзапин Актавис®

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

olanzapine

Продукти на пазара

Оланзапин Актавис 5 mg филмирани таблетки x 30, Оланзапин Актавис 10 mg филмирани таблетки x 30