България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Нервна система

Olanzapine Teva 5 mg film-coated tablets x 28

Оланзапин Тева 5 mg филмирани таблетки x 28

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Olanzapine

Търговска марка, латиница

Olanzapin Teva

Търговска марка, кирилица

Оланзапин Тева

Лекарствен продукт

Film C.Tabs 5 Mg 28