България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Нервна система

Olanzapine Teva

Оланзапин Тева

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

olanzapine

Продукти на пазара

Оланзапин Тева 5 mg филмирани таблетки x 28, Оланзапин Тева 10 mg филмирани таблетки x 28