България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Olmesta® A Plus

Олместа А Плюс

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

olmesartan medoxomil/amlodipine/hydrochlorothiazide

Продукти на пазара

Олместа А Плюс 20 mg/5 mg/12,5 mg филмирани таблетки x 28, Олместа А Плюс 40 mg/10 mg/12,5 mg филмирани таблетки x 28, Олместа А Плюс 40 mg/10 mg/25 mg филмирани таблетки x 28, Олместа А Плюс 40 mg/5 mg/12,5 mg филмирани таблетки x 28, Олместа А Плюс 40 mg/5 mg/25 mg филмирани таблетки x 28