България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Olmesta® A

Олместа А

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

amlodipine/olmesartan

Продукти на пазара

Олместа А 20 mg/5 mg филмирани таблетки x 30, Олместа А 40 mg/5 mg филмирани таблетки x 30