България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Olmesta®

Олместа

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

olmesartan

Продукти на пазара

Олместа 20 mg филмирани таблетки x 30, Олместа 40 mg филмирани таблетки x 30