България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Oxaliplatin Actavis 5 mg/ml concentrate for solution for infusion x 20 ml

Оксалиплатин Актавис 5 mg/ml концентрат за инфузионен разтвор x 20 ml

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Oxaliplatin

Търговска марка, латиница

Oxaliplatin Actavis

Търговска марка, кирилица

Оксалиплатин Актавис

Лекарствен продукт

Infus.Conce 5 MG/ML 1 20 Ml