България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Нервна система

Oxycodone Actavis® hard capsules

Оксикодон Актавис® твърди капсули

Режим на отпускане

По специално лекарско предписание

Активно вещество

oxycodone hydrochloride

Продукти на пазара

Оксикодон Актавис 10 mg твърди капсули х 50, Оксикодон Актавис 20 mg твърди капсули х 50