България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Нервна система

Oxycodone/Naloxone Teva

Оксикодон/Налоксон Тева

Режим на отпускане

По специално лекарско предписание

Активно вещество

naloxone/oxycodone

Продукти на пазара

Оксикодон/Налоксон Тева 10 mg/5 mg таблетки с удължено освобождаване х 50, Оксикодон/Налоксон Тева 20 mg/10 mg таблетки с удължено освобождаване х 50