България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Нервна система

Paliperidone Teva 6 mg prolonged-release tablets x 30

Палиперидон Тева 6 mg таблетки с удължено освобождаване

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Paliperidone

Търговска марка, латиница

Paliperidone Teva

Търговска марка, кирилица

Палиперидон Тева

Лекарствен продукт

Tabs 6 Mg 30