България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Нервна система

Paliperidone Teva prolonged-release tablets

Палиперидон Тева таблетки с удължено освобождаване

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

paliperidone

Продукти на пазара

Палиперидон Тева 3 mg таблетки с удължено освобождаване x 30, Палиперидон Тева 6 mg таблетки с удължено освобождаване x 30