България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Pitavia®

Питавиа®

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

pitavastatin

Продукти на пазара

Питавиа 1 mg филмирани таблетки x 30, Питавиа 2 mg филмирани таблетки x 30, Питавиа 4 mg филмирани таблетки x 30