България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Presid®

Пресид

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

felodipine

Продукти на пазара

Пресид 2,5 mg таблетки с удължено освобождаване x 30, Пресид 5 mg таблетки с удължено освобождаване x 30, Пресид 10 mg таблетки с удължено освобождаване x 30