България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Propranolol Actavis® 40 mg

Пропранолол Актавис® 40 mg

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

propranolol hydrochloride

Продукти на пазара

Пропранолол Актавис 40 mg таблетки x 50