България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Propranolol Actavis 40 mg tablets x 50

Пропранолол Актавис 40 mg таблетки x 50

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Propranolol hydrochloride

Търговска марка, латиница

Propranolol Actavis

Търговска марка, кирилица

Пропранолол Актавис

Лекарствен продукт

Tabs 40 Mg 50