България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Нервна система

Pyramem® 800 mg film-coated tablets

Пирамем® 800 mg филмирани таблетки

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

piracetam

Продукти на пазара

Пирамем 800 mg филмирани таблетки x 20, Пирамем 800 mg филмирани таблетки x 90