България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Ramipril Teva

Рамиприл Тева

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

ramipril

Продукти на пазара

Рамиприл Тева 5 mg таблетки x 30, Рамиприл Тева 10 mg таблетки x 30