България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Нервна система

Raponer®

Рапонер

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

ropinirole

Продукти на пазара

Рапонер 2 mg таблетки с удължено освобождаване x 30