България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Rilmenix 1 mg tablets x 30

Рилменикс 1 mg таблетки x 30

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Rilmenidine

Търговска марка, латиница

Rilmenix

Търговска марка, кирилица

Рилменикс

Лекарствен продукт

Tabs 1 Mg 30