България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Пикочо-полова система и полови хормони

Sildenafil Teva 100 mg film-coated tablets x 2

Силденафил Тева 100 mg филмирани таблетки x 2

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Sildenafil

Търговска марка, латиница

Sildenafil Teva

Търговска марка, кирилица

Силденафил Тева

Лекарствен продукт

Film C.Tabs 100 Mg 2