България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Sorafenib Teva

Сорафениб Тева

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

sorafenib

Продукти на пазара

Сорафениб Тева 200 mg филмирани таблетки 112 x 1