България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Spironolacton Actavis 25 mg coated tablets x 30

Спиронолактон Актавис 25 mg обвити таблетки х 30

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Spironolactone

Търговска марка, латиница

Spironolacton

Търговска марка, кирилица

Спиронолактон Актавис

Лекарствен продукт

C.Tab 25 Mg 30