България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Succiprol 95 mg prolonged-release tablets x 60

Сукципрол 95 mg таблетки с удължено освобождаване x 60

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Metoprolol

Търговска марка, латиница

Succiprol

Търговска марка, кирилица

Сукципрол

Лекарствен продукт

Tabs L.A 95 Mg 60