България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антинеопластични и имуномодулиращи средства

Sunitinib Teva

Сунитиниб Тева

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

sunitinib

Продукти на пазара

Сунитиниб Тева 12,5 mg твърди капсули 30x1, Сунитиниб Тева 25 mg твърди капсули 30x1, Сунитиниб Тева 50 mg твърди капсули 30x1