България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Пикочо-полова система и полови хормони

Tadalafil Actavis 10 mg film coated tablets x 4

Тадалафил Актавис 10 mg филмирани таблетки x 4

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Tadalafil

Търговска марка, латиница

Tadalafil Actavis

Търговска марка, кирилица

Тадалафил Актавис

Лекарствен продукт

Film C.Tabs 10 Mg 4