България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Пикочо-полова система и полови хормони

Tadalafil Actavis® 20 mg

Тадалафил Актавис® 20 mg

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

tadalafil

Продукти на пазара

Тадалафил Актавис 20 mg филмирани таблетки x 2, Тадалафил Актавис 20 mg филмирани таблетки x 4, Тадалафил Актавис 20 mg филмирани таблетки x 12