България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Нервна система

Talopam®

Талопам®

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

topiramate

Продукти на пазара

Талопам 50 mg филмирани таблетки х 30, Талопам 100 mg филмирани таблетки х 30