България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Telmisartan/Hydrochlorothiazide Teva

Телмисартан/Хидрохлоротиазид Тева

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

telmisartan/hydrochlorothiazide

Продукти на пазара

Телмисартан/Хидрохлоротиазид Тева 80 mg/12,5 mg таблетки x 30