България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антиинфекциозни средства за системно приложение

Tercef 1 g powder for solution for injection x 5

Терцеф 1 g прах за инжекционен разтвор x 5

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Ceftriaxone

Търговска марка, латиница

Tercef

Търговска марка, кирилица

Терцеф

Лекарствен продукт

Powder 1 G 5