България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антиинфекциозни средства за системно приложение

Tercef®

Терцеф®

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

ceftriaxone

Продукти на пазара

Терцеф 1 g прах за инжекционен разтвор x 5, Терцеф 2 g прах за инжекционен разтвор x 5