България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антиинфекциозни средства за системно приложение

Tetracycline Actavis 250 mg capsules, hard x 20

Тетрациклин Актавис 250 mg капсули, твърди x 20

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Tetracycline

Търговска марка, латиница

Tetracycline Actavis

Търговска марка, кирилица

Тетрациклин Актавис

Лекарствен продукт

Caps 250 Mg 20