България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

TevaIndam 1,5 mg prolonged-release tablets x 30

ТеваИндам 1,5 mg таблетки с удължено освобождаване x 30

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Indapamide

Търговска марка, латиница

Tevaindam

Търговска марка, кирилица

ТеваИндам

Лекарствен продукт

Tabs L.A 1.5 Mg 30