България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

TevaBisoprol 5 mg tablets х 30

ТеваБисопрол 5 mg таблетки х 30

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Bisoprolol

Търговска марка, латиница

Tevabisoprol

Търговска марка, кирилица

ТеваБисопрол

Лекарствен продукт

Tabs 5 Mg 30