България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

TevaBisoprol

ТеваБисопрол

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

bisoprolol fumarate

Продукти на пазара

ТеваБисопрол 5 mg таблетки х 30, ТеваБисопрол 10 mg таблетки х 30