България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Хормонални препарати за системно приложение

Tevaparivit 1 microgram soft capsules x 28

Тевапаривит 1 микрограм меки капсули х 28

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Paricalcitol

Търговска марка, латиница

TevaPariVit

Търговска марка, кирилица

ТеваПариВит

Лекарствен продукт

Soft Caps 1 Y 28