България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Нервна система

Tevaquel®

Теваквел

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

quetiapine

Продукти на пазара

Теваквел 100 mg филмирани таблетки х 60, Теваквел 200 mg филмирани таблетки х 60