България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Пикочо-полова система и полови хормони

Tinidazol Actavis 500 mg film-coated tablets x 4

Тинидазол Актавис 500 mg филмирани таблетки x 4

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Tinidazole

Търговска марка, латиница

Tinidazol Actavis

Търговска марка, кирилица

Тинидазол Актавис

Лекарствен продукт

Film C.Tabs 500 Mg 5