България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Tintaros 10 mg film-coated tablets х 28

Тинтарос 10 mg филмирани таблетки х 28

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Rosuvastatin

Търговска марка, латиница

Tintaros

Търговска марка, кирилица

Тинтарос

Лекарствен продукт

Film C.Tabs 10 Mg 28