България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Tintaros AM®

Тинтарос® АМ

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

rosuvastatin/amlodipine

Продукти на пазара

Тинтарос АМ 10 mg/5 mg твърди капсули x 30, Тинтарос АМ 20 mg/5 mg твърди капсули x 30