България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Tintaros®

Тинтарос®

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

rosuvastatin

Продукти на пазара

Тинтарос 5 mg филмирани таблетки х 28, Тинтарос 10 mg филмирани таблетки х 28, Тинтарос 20 mg филмирани таблетки х 28, Тинтарос 40 mg филмирани таблетки х 28