България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Мускулно-скелетна система

Tizanidine-Teva 4 mg tablets x 50

Тизанидин-Тева 4 mg таблетки х 50

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Tizanidine

Търговска марка, латиница

Tizanidine-Teva

Търговска марка, кирилица

Тизанидин-Тева

Лекарствен продукт

Tabs 4 Mg 50