България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Антиинфекциозни средства за системно приложение

Tubocin 300 mg capsules, hard x 100

Тубоцин 300 mg твърди капсули x 100

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Rifampicin

Търговска марка, латиница

Tubocin

Търговска марка, кирилица

Тубоцин

Лекарствен продукт

Caps 300 Mg 100