България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Valtensam Comp®

Валтензам Комп

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

amlodipin/valsartan/hydrochlorothiazide

Продукти на пазара

Валтензам Комп 5 mg/160 mg/12,5 mg филмирани таблетки x 30, Валтензам Комп 10 mg/320 mg/25 mg филмирани таблетки x 30