България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Valtensam 5 mg/160 mg film-coated tablets x 30

Валтензам 5 mg/160 mg филмирани таблетки x 30

Rx/OTC

Rx

Активна съставка

Amlodipine, Valsartan

Търговска марка, латиница

Valtensam

Търговска марка, кирилица

Валтензам

Лекарствен продукт

F.C.Tabs 160 5 Mg 30