България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Valtensam®

Валтензам®

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

amlodipine/valsartan

Продукти на пазара

Валтензам 5 mg/160 mg филмирани таблетки x 30, Валтензам 10 mg/160 mg филмирани таблетки x 30