България

Продуктов каталог

Вижте продуктовата листа на продуктите на компанията в България

Сърдечно-съдова система

Valtensin® Plus 160 mg/12,5 mg Valtensin® Plus 160 mg/25 mg

Валтензин® Плюс 160 mg/12,5 mg Валтензин® Плюс 160 mg/25 mg

Режим на отпускане

По лекарско предписание

Активно вещество

valsartan/hydrochlorothiazide

Продукти на пазара

Валтензин Плюс 160 mg/12,5 mg филмирани таблетки x 28, Валтензин Плюс 160 mg/25 mg филмирани таблетки x 28